Uprawnienie TR (Type Rating) jest to uprawnienie do pilotowania konkretnego modelu śmigłowca, które wpisywane jest do licencji. W celu uzyskania uprawnień na typ Robinson R44, należy odbyć dwa etapy szkolenia: szkolenie teoretyczne, na którym kandydat musi wykazać się wysokim poziomem wiedzy z zakresu danego typu śmigłowca oraz szkolenie praktyczne obejmujące 5 h lotów szkolnych z instrutorem.

tr r44