PPL(H) (ang. Private Pilot License) jest to licencja pilota turystycznego śmigłowcowego, która uprawnia do samodzielnego pilotowania śmigłowca w celach niezarobkowych. Innymi słowy jest licencją na własne potrzeby jej użytkownika lub też pierwszym krokiem do rozpoczęcia kariery pilota śmigłowcowego zawodowego CPL(H).

Szkolenie do licencji turystycznej obejmuje dwa etapy. Pierwszym etapem jest szkolenie teoretyczne, podczas którego pilot uczeń musi przyswoić wiedzę z zakresu następujących przedmiotów:

ppl

  • Prawo lotnicze
  • Ogólna wiedza śmigłowcu
  • Osiągi i planowanie
  • Człowiek - możliwości i ograniczenia
  • Meteorologia
  • Nawigacja
  • Procedury operacyjne
  • Zasady lotu
  • Łączność

Po ukończeniu szkolenia teoretycznego i otrzymaniu stosownego zaświadczenia, pilot-uczeń może przystępować do teoretycznych egzaminów państwowych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego oraz jednocześnie rozpocząć szkolenie praktyczne na śmigłowcu, które obejmuje minimum 45 h lotów. Wraz z ukończeniem szkolenia praktycznego i zdaniem egzaminów teoretycznych, pilot-uczeń może przystąpić do państwowego egzaminu praktycznego, którego wynik pozytywny oznacza osiągnięcie celu - turystycznej licencji pilota śmigłowcowego!