W celu możliwości wykonywania lotów zagranicznych pilot musi posiadać wpis w licencji uprawniający do korespondencji radiowej w języku angielskim. Minimalnym poziomem znajomości języka angielskiego do uzyskania uprawnienia jest poziom 4 w 6 - stopniowej skali biegłości wg standardów ICAO. Kandydat ubiegający się o to uprawnienie musi zdać egzamin w certyfikowanym ośrodku.

Jeżeli nie jesteś pewien swoich umiejętności posługiwania się angielską frazeologią lotniczą, pomożemy Ci przygotować się do egzaminu w stopniu pozwalającym na uzyskanie uprawnienia ICAO Level 4 lub wyższego. W celu uzyskania informacji na temat terminów kursów, skontaktuj się z naszym biurem.