1. Jakie wymagania muszę spełniać, aby wziąć udział w szkoleniu do licencji PPL(H)?

Kandydat ubiegający się o licencję PPL(H) powinien mieć ukończone 16 lat (17 lat do uzyskania licencji) oraz posiadać ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie 2 klasy.

2. Co to jest orzeczenie lotniczo-lekarskie?

Jest to dokument wydawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego potwierdzający stan zdrowia pilota określany według przyjętych standardów pozwalający na wykonywanie lotów.

3. Jakie wymagania muszę spełniać, aby wziąć udział w szkoleniu do licencji CPL(H)?

Kandydat rozpoczynający szkolenie do licencji CPL(H) powinien:

 • mieć ukończone 17 lat (18 lat do uzyskania licencji)
 • posiadać ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie 1 klasy
 • posiadać licencję turystyczną PPL(H)
 • posiadać 155 godzin nalotu ogólnego na śmigłowcach, w tym minimum 50 godzin jako pilot dowódca i 10 godzin lotów nawigacyjnych

4. Jakie wymagania muszę spełniać, aby wziąć udział w szkoleniu do licencji FI(H)?

Kandydat rozpoczynający szkolenie instruktorskie powinien:

 • posiadać minimum 250 godzin nalotu ogólnego na śmigłowcach, w tym:
  • w przypadku posiadania licencji PPL(H), 200 godzin nalotu jako pilot dowódca
  • w przypadku posiadania licencji CPL(H), 100 godzin nalotu jako pilot dowódca

5. Jakie wymagania muszę spełnić, aby przystąpić do egzaminu praktycznego do licencji PPL(H)/CPL(H)?

Pilot uczeń chcący przystąpić do praktycznego egzaminu państwowego powinien:

 • mieć ukończony kurs teoretyczny do danej licencji
 • zdać teoretyczne egzaminy państwowe
 • posiadać orzeczenie lotniczo-lekarskie odpowiedniej klasy (PPL(H) - 2 klasa; CPL(H) - 1 klasa)
 • ukończyć szkolenie praktyczne potwierdzone odpowiednim dokumentem
 • posiadać Świadectwo operatora w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej

6. Co to jest Świadectwo operatora w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej i jak je uzyskać?

Jest to dokument uprawniający jego posiadacza do prowadzenia korespondencji z pokładowej stacji radiowej znajdującej się w statku powietrznym. Dokument ten wydawany jest przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na podstawie pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego.