Najczęściej zadawane pytania

1. Jakie wymagania muszę spełniać, aby wziąć udział w szkoleniu do licencji PPL(H)?
Kandydat ubiegający się o licencję PPL(H) powinien mieć ukończone 16 lat (17 lat do uzyskania licencji) oraz posiadać ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie 2 klasy.

2. Co to jest orzeczenie lotniczo-lekarskie?
Jest to dokument wydawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego potwierdzający stan zdrowia pilota określany według przyjętych standardów pozwalający na wykonywanie lotów.

3. Jakie wymagania muszę spełniać, aby wziąć udział w szkoleniu do licencji CPL(H)?
Kandydat rozpoczynający szkolenie do licencji CPL(H) powinien:
– mieć ukończone 17 lat (18 lat do uzyskania licencji)
– posiadać ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie 1 klasy
– posiadać licencję turystyczną PPL(H)
– posiadać 155 godzin nalotu ogólnego na śmigłowcach, w tym minimum 50 godzin jako pilot dowódca i 10 godzin lotów nawigacyjnych

4. Jakie wymagania muszę spełniać, aby wziąć udział w szkoleniu do licencji FI(H)?
Kandydat rozpoczynający szkolenie instruktorskie powinien:
– posiadać minimum 250 godzin nalotu ogólnego na śmigłowcach, w tym:
– w przypadku posiadania licencji PPL(H), 200 godzin nalotu jako pilot dowódca
– w przypadku posiadania licencji CPL(H), 100 godzin nalotu jako pilot dowódca

5. Jakie wymagania muszę spełnić, aby przystąpić do egzaminu praktycznego do licencji PPL(H)/CPL(H)?
Pilot uczeń chcący przystąpić do praktycznego egzaminu państwowego powinien:
– mieć ukończony kurs teoretyczny do danej licencji
– zdać teoretyczne egzaminy państwowe
– posiadać orzeczenie lotniczo-lekarskie odpowiedniej klasy (PPL(H) – 2 klasa; CPL(H) – 1 klasa)
– ukończyć szkolenie praktyczne potwierdzone odpowiednim dokumentem
– posiadać Świadectwo operatora w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej