INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Andrzej Szymański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Andrzej Szymański LARS” z siedzibą w Niepruszewie (dalej: my). Jako administrator dbamy o to by przekazywane nam dane osobowe były bezpieczne. Można się z nami skontaktować listownie na adres: ul. Świerkowa 14, 64-320 Niepruszewo z dopiskiem „Helicenter” lub przez e-mail: office@helicenter.pl.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wykorzystania w analizach bezpieczeństwa – podstawą przetwarzania jest przepis prawa, a także udzielenia Państwu odpowiedzi w związku ze złożonym zgłoszeniem – podstawą przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes.

Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie, jeżeli zażądają tego na podstawie przepisów prawa.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres wynikający z przepisów prawa.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych w każdej chwili. Ponadto, mogą Państwo żądać sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych osobowych a także ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z uwagi na to, że podstawą przetwarzania Państwa danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Zgłoszenie zdarzeń lotniczych może nastąpić również bez podania przez Państwa danych osobowych.

Decyzje podejmowane na podstawie Państwa danych osobowych nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, nie będziemy również wykorzystywać ich do profilowania
.