INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Andrzej Szymański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Andrzej Szymański LARS” z siedzibą w Niepruszewie (dalej: my). Jako administrator dbamy o to by przekazywane nam dane osobowe były bezpieczne. Można się z nami skontaktować listownie na adres: ul. Świerkowa 14, 64-320 Niepruszewo z dopiskiem „Helicenter” lub przez e-mail: office@helicenter.pl.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego, a także za pośrednictwem e-mail, telefonicznie oraz listownie – podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na umożliwieniu Państwu kontaktu z nami i prowadzeniu korespondencji.

Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na złożone przez Państwa zapytanie, nie dłużej niż 180 dni.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych w każdej chwili. Ponadto, mogą Państwo żądać sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych osobowych a także ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z uwagi na to, że podstawą przetwarzania Państwa danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do prowadzenia korespondencji z Państwem.

Decyzje podejmowane na podstawie Państwa danych osobowych nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, nie będziemy również wykorzystywać ich do profilowania
.