Camo - Zarządzanie

W HELICENTER Zarządzanie Ciągłą Zdatnością do Lotu traktujemy jako stały nadzór nad wszystkimi jej elementami.

Za pomocą sprawdzonego systemu komputerowego śledzimy nie tylko terminy wykonania prac obsługowych ale również ważność wszystkich dokumentów oraz publikacji serwisowych.

Ciągła Zdatność do Lotu to znacznie więcej niż terminowe wykonywanie wszystkich czynności związanych z planową obsługą techniczną. Jak wiadomo, usterki techniczne nie są jedynym czynnikiem, który może doprowadzić do „uziemienia” statku powietrznego. Obok sprawności technicznej, na zdatność statku powietrznego do lotu ma również wpływ zgodność całej jego dokumentacji z obowiązującymi przepisami.

DOKUMENTACJA

Zarówno w obsłudze technicznej jak i w użytkowaniu śmigłowca obowiązują określone przepisy, procedury oraz technologie opisane w licznych dokumentach publikowanych przez posiadaczy certyfikatu typu, producentów podzespołów oraz władze lotnicze. Wszystkie te dokumenty podlegają ciągłym zmianom. Zapewnienie, że obsługa techniczna i użytkowanie śmigłowca odbywają się w zgodzie z aktualną dokumentacją jest jednym z warunków Ciągłej Zdatności do Lotu.

HELICENTER na bieżąco pozyskuje i analizuje wszystkie publikacje mające wpływ na zdatność do lotu śmigłowców objętych Zarządzaniem Ciągłą Zdatnością do Lotu, w razie konieczności wprowadzając odpowiednie zmiany. Zapewniamy również aktualizację Instrukcji Użytkowania w Locie (Pilot’s Operating Handbook) oraz analizę wszelkich publikacji mających wpływ na bezpieczeństwo lotu wydawanych przez polskie i zagraniczne nadzory lotnicze.